0834949999
45 Hồ Bá Kiện, Q.10, TPHCM
Điện thoại 0834949999
Địa chỉ: 45 Hồ Bá Kiện, Q.10, TPHCM
Liên kết mạng xã hội